Twoja agencja zatrudnienia utrzymuje wysokie standardy?

Jesteś przedsiębiorcą społecznie odpowiedzialnym?

Potrzebujesz potwierdzenia wysokich standardów swoich usług?

Szukasz nowych i skutecznych przewag konkurencyjnych?


ZOSTAŃ CERTYFIKOWANĄ AGENCJĄ ZATRUDNIENIA

Twoja agencja zatrudnienia utrzymuje wysokie standardy?


Jesteś przedsiębiorcą społecznie odpowiedzialnym?


Potrzebujesz potwierdzenia wysokich standardów swoich usług?


Szukasz nowych i skutecznych przewag konkurencyjnych?

EDYCJA 2023

Czym jest program certyfikacji?

Program certyfikacji to innowacyjny projekt, którego ideą jest wyznaczanie najwyższych standardów pracy agencji zatrudnienia, zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Przyznanie certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” jest równoznaczne ze spełnieniem przez nią na wysokim poziomie ustanowionych kryteriów i gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług. Certyfikaty przyznaje na dwa lata sześcioosobowa kapituła na podstawie dokumentów przedstawionych przez agencję zatrudnienia.

Jakie są korzyści

z uzyskania certyfikatu?

  • Wpis na listę podmiotów polecanych do współpracy przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
  • Dołączenie do elitarnego grona agencji zatrudnienia świadczących usługi na najwyższym poziomie,
  • Po uzyskaniu certyfikatu, komunikacja prowadzona przez Lewiatana i OPZZ do pracodawców, pracowników i potencjalnych współpracowników,
  • Zwiększenie zaufania i wiarygodności wśród potencjalnych pracowników,
  • Podniesienie poziomu odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji pracowników do działania zgodnie ze standardami,
  • Proces uzyskiwania i utrzymywania certyfikacji pozwala upewnić się, że firma stale się udoskonala.

Projekt jest realizowany we współpracy pomiędzy Konfederacją Lewiatan i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

Udział w procesie certyfikacji przedstawicieli zarówno podmiotów reprezentujących pracodawców, jak i pracowników gwarantuje wieloaspektową analizę działań agencji zatrudnienia.


Konfederacja Lewiatan to wiodąca organizacja biznesowa w Polsce, w której zrzeszonych jest blisko 4100 firm zatrudniających ponad milion pracowników.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest reprezentatywną organizacją związkową zrzeszającą blisko 500 tysięcy pracowników, dążącą do realizacji prawa do godnego życia oraz godnej pracy i płacy, jak również urzeczywistnienia zasad wolności, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości społecznej.

Regulamin certyfikacji

Obszar objęty certyfikacją jest dostosowany do zakresu usług faktycznie świadczonych przez dany podmiot.


Certyfikat jest przyznawany agencjom zatrudnienia, które spełniły kryteria dopuszczające i uzyskały liczbę punktów uprawniającą do uzyskania certyfikatu na poziomie powyżej 70% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.


Szczegółowe warunki certyfikacji opisuje regulamin.

Co podlega ocenie

w procesie certyfikacji?

Ocena w ramach programu certyfikacji obejmuje:

usługi pośrednictwa pracy

obszar pracy tymczasowej

zatrudnianie cudzoziemców

  • usługi pośrednictwa pracy
  • obszar pracy tymczasowej
  • zatrudnianie cudzoziemców
Formularz zgłoszenia

Jak uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat agencja musi spełnić szereg kryteriów m.in. funkcjonować co najmniej 2 lata na polskim rynku, nie mieć zaległości składkowych i podatkowych, nie być skazana m.in. za naruszenie praw pracowników lub z tytułu zobowiązań publiczno–prawnych, nie mieć postępowań karnych związanych ze swoją działalnością, posiadać siedzibę na terenie Polski, posiadać stosowne regulaminy, być członkiem organizacji agencji zatrudnienia lub pracodawców.

.

W czerwcu 2021 r. tytuł „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” przyznano po raz pierwszy dziewięciu agencjom: Abalone Poland, Adecco Poland, Contrain Poland, Devire, ManpowerGroup, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska, Trenkwalder & Partner i Work Service.
Tytuł „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” przysługuje przez okres dwóch lat, licząc od daty wydarzenia, w trakcie którego przyznawany jest certyfikat przez 24 pełne miesiące.

Pierwsza edycja programu

Terminy naboru wniosków 2023

Z uwagi na problemy techniczne z funkcjonowaniem poczty e-mail wydłużony został termin zgłaszania wniosków

Wnioski można składać do dnia 2 czerwca br. Wnioski należy przesyłać w formie papierowej na adres: Norbert Kusiak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, z dopiskiem „certyfikacja agencji zatrudnienia” lub mailem: biuro@certyfikacjaagencji.pl. Przed przystąpieniem do programu certyfikacji prosimy zapoznać się z regulaminem

W lipcu 2023 r. tytuł „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” przyznano ośmiu agencjom: Abalone Poland, Contrain Poland, Devire, Gi Group, Manpower Group, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska, Trenkwalder&Partner. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Druga edycja programu

Chcesz przystąpić do certyfikacji?

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz lub

skontaktuj się z nami bezpośrednio

Barbara Popielarz
Przewodnicząca Kapituły

tel. 601 159 263 biuro@certyfikacjaagencji.pl

Norbert Kusiak

Sekretarz Kapituły

tel. 515 062 353 biuro@certyfikacjaagencji.pl